Doe vandaag eens iets levensbelangrijk!

(English version below)

En dat heb ik gedaan ook! Vandaag heb ik mij opgegeven als stamceldonor (http://stamceldonor.be/stamceldonatie.php) en om eerlijk te zijn: ik voel mij daar best wel goed mee!

De keuze kwam door meerdere redenen: onlangs keek ik naar een reportage op Vitaya waarin een meisje

van 9 jaar de diagnose kreeg dat de dokters niet exact wisten wat er met haar scheelde maar ze konden haar wel zeggen dat haar immuumsysteem progressief achteruit ging. Een stamceldonatie van haar jongere zus heeft ervoor gezorgd dat ze na een lange lijdensweg er toch terug bovenop is gekomen. Deze reportage kwam hard aan. Het was namelijk zo dat ik op die moment zelf nog in het gewisse werd gelaten door de dokter inzake een immuniteitsdeffect. Ik beloofde mezelf dat als ik niet ziek bleek te zijn ik mijzelf zou opgeven als donor van beenmerg en/of stamcellen.

Sinds gisterenavond (niet zo’n super goed moment zo tijdens de examen) weet ik dat mijn immuumsysteem inderdaad zwak is (vitamine D is zowaar 30µg onder de ondergrens, selenium dat ook terug te vinden is nabij de 0 µg en een allergische reactie op … iets dat nog niet nader verduidelijkt is) maar dat ik er met medicatie terug bovenop kom. Ik sprong een gat in de lucht. De voorbije weken kon ik alleen nog maar denken in termen van ‘als ik ziek ben dan kan ik dit, dit en dit nooit meer bereiken’ en dat was een enorme zware gedachte. Sinds gisterenavond ben ik enorm goed gezind, morgenvroeg ga ik mijn medicatie halen (en pik ik nog een zonnebanksessie – op doktersvoorschrift 😉 – mee ) en kan het versterken van mijn immuumsysteem beginnen. En dus moet ik mij houden aan de belofte die ik aan mezelf heb gegeven: dus ik schreef mij in. Nu moet ik wachten op een telefoontje van het dichtstbijzijnde donorcentrum om daarna een procedure te ondergaan om daarna bloed en dus ook stamcellen te mogen geven. (Voor uitgebreide informatie verwijs ik naar de site van stamceldonatie in België : http://stamceldonor.be/stamceldonatie.php ) En de gedachte dat ik dan andere mensen ga kunnen helpen om te genezen maakt deze uitslag nog zoeter. Ik ben nu eenmaal een zoetebek! 😉

Participate in something vital today!

And I did too! Today I have signed myself in as a stem cell donor (http://stamceldonor.be/stamceldonatie.php) and to be honest: I feel pretty good!
The choice was due to several reasons: a while ago I watched a documentary on Vitaya where a 9 years old girl was diagnosed with something unknown to the doctors. The doctors didn’t know exactly what was wrong with her but they could tell her that her immune system  was progressively deteriorating. A stem cell donation from her younger sister has ensured that after a long ordeal nevertheless the girl healed. This report was hard. The fact is that at that moment I myself was left in uncertainty by my doctor on a immuniteitsdeffect. I promised myself that if I turned out not to be sick I would define myself as a donor of bone marrow and / or stem cells.

Since yesterday evening (not a super good time so during examination) I know that my immune system is indeed weak  (30μg vitamin D is actually below the lower limit, selenium is also found near the 0 mg and an allergic reaction. ..  to something that is not yet clarified) but with medication I would heal quickly.  In recent weeks I could only think in terms of “if I am ill I can’t and never will reach this, this and this ” and that was a huge and heavy thought. Since yesterday evening I’m very good mood.  Tomorrow I go get my meds (and I will pick a sunbed session – a prescription 😉 ) and can the strengthen of my immune system start. So I got to take the promise I made to myself till the end. Now I await a call from the nearest donor center and then I’m about to undergo a procedure. After that I may give blood and stem cells. (For detailed information I refer to the site of stem cell donation in Belgium: http://stamceldonor.be/stamceldonatie.php) The idea that I can help other people to heal makes my good result even sweeter and I just have a sweet tooth! 😉

Dorien Schraepen

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: